Bộ đề phát triển theo cấu trúc đề tham khảo BGD ngày 01/03/2023

 


Bộ đề thi tốt nghiệp THPT phát triển theo cấu trúc đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 01/03/2023.
- Đề thi 100% file word, có lời giải chi tiết.
- Thầy Cô dễ dàng biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn.


1) Môn TOÁN  (40 ĐỀ)

2) Môn VẬT LÝ  (40 ĐỀ)

3) Môn HÓA HỌC  (40 ĐỀ)

4) Môn TIẾNG ANH 
XEM ONLINE 

5) Môn NGỮ VĂN  (35 ĐỀ)
XEM ONLINE 

6) Môn SINH HỌC  (35 ĐỀ)

7) Môn LỊCH SỬ  (35 ĐỀ)

8) Môn ĐỊA LÝ (35 ĐỀ)

Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.