Bộ đề phát triển theo cấu trúc đề tham khảo BGD ngày 01/03/2023

 


Bộ đề thi tốt nghiệp THPT phát triển theo cấu trúc đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 01/03/2023.
- Đề thi 100% file word, có lời giải chi tiết.
- Thầy Cô dễ dàng biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn.
- Được cập nhật mới nhất liên tục đến ngày thi chính thức.

1) Môn TOÁN  (40)
XEM ONLINE 

2) Môn VẬT LÝ  (40)
XEM ONLINE 

3) Môn HÓA HỌC  (40)
XEM ONLINE 

4) Môn TIẾNG ANH 
XEM ONLINE 

5) Môn NGỮ VĂN  (30-35)
XEM ONLINE 

6) Môn SINH HỌC  (25)
XEM ONLINE 

7) Môn LỊCH SỬ  (25)
XEM ONLINE 

8) Môn ĐỊA LÝ (25)
XEM ONLINE 

Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.