Tài liệu luyện thi PET (B1) - format 2020


Những tài liệu giới thiệu ở đây nhằm mục đích để các bạn tham khảo nên không có file word mà chỉ có file pdf (student's book, teacher's book, workbook ...) và audio.
Hy vọng trong thời gian tới mình sẽ hoàn thành iTools để các thầy, cô tiện dụng trong việc giảng dạy.

- Handbook for teachers
- Vocabulary list
- Sample tests (Listening, Reading, Speaking)