Big4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Nghe, Nói, Đọc, Viết


Big4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Nghe, Nói, Đọc, Viết (Cơ Bản và Nâng Cao) Tiếng Anh được viết theo chuẩn khung chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giúp các em học sinh củng cố và phát triển toàn diện các kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh.
Cuốn sách thích hợp cho các em học sinh muốn trau dồi kiến thức Tiếng Anh. Nội dung của cuốn sách gồm hệ thống bài tập luyện 4 kỹ năng cơ bản giúp các em em ôn tập kiến thức trên lớp và bài tập mở rộng nâng cao để các em rèn luyện và làm quen với các kì kiểm tra đánh giá.
Cấu trúc cuốn sách gồm 6 phần:
A. Phonetics
B. Vocabulary And Grammar
C. Reading
D. Speaking
E. Listening (có audio)
F. WritingMinh họa listening Unit 1 (Tiếng Anh 6 - Tập 1)Để có đủ trọn bộ đề file word và file nghe (audio), click ở đây.