4 books "LISTENING EXERCISES" + Audio
4 books nghe dành cho hs từ lớp 6 - 12 (tương đương A1, A2, B1, B1+) gồm có

Listening tests
Có answer key
Đặc biệt có đầy đủ transcripts

Đa dạng các bài tập dễ khó giúp giáo viên luyện nghe cho học sinh và thiết kế các bài nghe trong kiểm tra 1 tiết và học kì.
4 books này được biên soạn thành iTools để rất thuận tiện cho người dùng.