Bộ tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh


Bộ tài liệu nhằm mục đích giúp các em học sinh các lớp chuyên Anh, khá, giỏi môn tiếng Anh có thêm tư liệu để luyện tập, nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình, bổ sung kiến thức chuẩn bị cho các kì thi HSG cấp thành phố, tỉnh và quốc gia. 

📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 6  

👉 Đề ôn thi HSG Anh 6   

👉 Đề HSNK Anh 6 

📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 7   

👉 Đề ôn thi HSG Anh 7   

👉 Đề HSNK Anh 7

📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 8  

👉 Đề ôn thi HSG Anh 8   

👉 Đề HSNK Anh 8

📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 9  

👉 50 Đề ôn thi HSG Anh 9   

👉 Bộ đề HSG Anh 9 cấp Huyện   


📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 10  

📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 11  

📔 Bộ đề thi HSG tiếng Anh lớp 12   

Thầy cô muốn tải về file word, vui lòng click ở đây để biết thông tin liên hệ.