Bộ bài tập tiếng anh 6,7,8,9 thí điểm


Bộ bài tập tiếng anh 6,7,8,9 thí điểm (4 tác giả trong 1 lớp) theo từng unit.
-Phần A: Vocabulary (theo từng unit)
-Phần B: Grammar (theo từng unit lấy từ sách luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập)
-Phần C: Exercises: mỗi unit chia thành 3 test, mỗi test gồm 10-18 bài tập sắp xếp theo trình tự: Phonetics, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing (được tổng từ sách Lưu Hoằng Trí, Bùi Văn Vinh, Mai Lan Hương).
Trong khi tổng hợp đã lọc các bài tập trùng nhau giữa sách Lưu Hoằng Trí và Bùi Văn Vinh và 1 số bài tập quá nâng cao.

Lớp 6 

Lớp 8

Lớp 9 


Để biết thêm chi tiết, click ở đây.