Bộ tài liệu dạy thêm tiếng Anh cấp 2, 3

 


Bộ tài liệu dạy thêm Tiếng Anh phục vụ cho việc dạy thêm, dạy hè và giảng dạy chính khóa năm 2020-2021 nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu cho các thầy cô trong quá trình soạn giáo án và giảng dạy.

Lưu ý: Thầy, cô nên chọn file pdf để xem vì file word mỗi tài liệu có từ 200 đến 400 trang rất khó để xem online.

 

📕 Tài liệu dạy thêm theo chương trình cũ   

🔰 Lớp 6  

🔰 Lớp 7  

🔰 Lớp 8  

🔰 Lớp 9  

🔰 Lớp 10  

🔰 Lớp 11  

🔰 Lớp 12  

📕 Tài liệu dạy thêm theo chương trình mới

🔰 Lớp 6  

🔰 Lớp 7  

🔰 Lớp 8  

🔰 Lớp 9  

🔰 Lớp 10  

🔰 Lớp 11  

🔰 Lớp 12   


Thầy, cô muốn tải về vui lòng click ở đây để biết thông tin liên hệ.