Cẩm nang tổ chức dạy học trực tuyến


"Cẩm nang tổ chức dạy học trực tuyến” do các giảng viên Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn nhằm giúp các giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả hơn.
Cẩm nang được trình bày dưới dạng infographic nên ngắn gọn, cô đọng, thuận tiện để tham khảo. 

LỜI NÓI ĐẦU
Dạy học trực tuyến ngày càng rộng rãi trong giảng dạy và là xu thế tất yếu trong thời công nghệ 4.0.
Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19, dạy học trực tuyến càng cần thiết.
Chúng tôi biên soạn tài liệu nhằm hỗ trợ các thầy cô tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả hơn.
Tài liệu biên soạn dạng infographic, ngắn gọn, cô đọng, các trang có thể có hình ảnh QR. Thầy cô có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tham khảo thêm hoặc xem video hướng dẫn.
Rất mong tài liệu hữu ích cho các thầy cô!

TẢI VỀ