Rèn Kỹ Năng Làm Bài Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn - Lê Anh Xuân

Cuốn sách "Rèn Kỹ Năng Làm Bài Thi Vào Lớp 10 Môn Ngữ Văn" gồm 3 phần:
PHẦN A: Kiến thức cơ bản - cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.
PHẦN B: Rèn luyện kĩ năng - hướng dẫn học sinh cách viết bài văn, đoạn văn và trả lời câu hỏi tiếng Việt.
PHẦN C: Giới thiệu đề thi và đáp án - giới thiệu với bạn đọc 45 đề thi và đáp án, trong đó có 25 đề thi vào các trường chuyên.