Tài liệu bỗ trợ giảng dạy tiếng Anh lớp 8

 


1) GLOBAL SUCCESS 


📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 
Tải về  
📕 Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng tiếng Anh Lớp 8 - Đại Lợi, Hằng Nguyễn. Tập 1


📕 Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng tiếng Anh Lớp 8 - Đại Lợi, Hằng Nguyễn. Tập 2
📕 Bài tập tiếng Anh Lớp 8 - Bùi Văn Vinh. Tập 1
2) I LEARN SMART WORLD 


📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 
Tải về  

3) FRIENDS PLUS 📗 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ GIẢNG DẠY 
Tải về  

Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.