Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2020-2021


Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2020-2021 do Nguyễn Thị Chi làm chủ biên, biên soạn, phát hành mới nhất vào tháng 12/2019.
Sách bao gồm 22 bài test, mỗi bài 40 câu theo cấu trúc và nội dung của đề thi chính thức môn tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Nội dung sách bao gồm 2 phần:
Phần I: 22 đề luyện tập
Phần II: Đáp án

XEM THỬ
Muốn tải về file word, có đáp án và lời giải chi tiết, click ở đây.