Penbook - 20 Đề Luyện Thi THPT Quốc Gia 2020 Môn Tiếng Anh


Sách '' Penbook - 20 Đề Luyện Thi THPT Quốc Gia 2020 Môn Tiếng Anh''  được biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh bộ 20 đề thi các dạng bài thường gặp, cung cấp kiến thức trọng tâm, phương pháp giải, các ví dụ minh họa cụ thể và một số lưu ý cho từng dạng bài thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia.

Phần đề thi tham khảo sẽ giúp các em luyện tập thông qua hệ thống 20 đề thi được biên soạn với tất cả các dạng bài thường gặp với mức độ khác nhau bám sát cấu trúc đề thi THPT QG cũng như định hướng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

XEM THỬ:
ĐỀ SỐ 01:  
ĐỀ SỐ 02:   

Để có đủ 20 đề file word, click ở đây.