Moon.vn TRANG ANH 35 đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2020 môn tiếng Anh


- Gồm 35 đề thi môn tiếng Anh minh họa được soát bám sát form của đề thi chính thức của bộ giáo dục. Đề được thiết kế mới, có sự phân hóa và đặc biệt nội dung kiến thức phủ khắp toàn bộ chương trình.
- Đáp án được giải chi tiết và dễ hiểu để đảm bảo với bất cứ trình độ nào đều có thể tiếp thu được.

 XEM THỬ:
 Đề minh họa 2020 số 1 - GV Trang Anh - Moon.vn
 Đề minh họa 2020 số 2 - GV Trang Anh - Moon.vn
 Đề minh họa 2020 số 3 - GV Trang Anh - Moon.vn

Để có đủ 35 đề file word, click ở đây.