Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học lớp 9


Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Lớp 9 dành cho học sinh giỏi lớp 9 bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, học sinh ôn luyện vào lớp 10 và chuyên Toán.
Nội dung cuốn sách được chia làm 4 phần với 12 chủ đề từ cơ bản đến nâng cao:

Phần 1: Những kiến thức cơ bản và cách vận dụng


Phần 2: Kiến thức nâng cao
Phần 3: Các bài tập rèn luyện theo từng chủ đề cơ bản


Phần 4: Các bài tập rèn luyện nâng cao 


XEM THỬ
Muốn tải về các chuyên đề  file word, có đáp án và lời giải chi tiết, click ở đây.