Bộ tài liệu file word tiếng Anh THPT


Bài tập bám sát theo từng unit (chương trình cũ)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12 

✅ Bài tập tiếng Anh English WorkBook - Trấn Ái Thanh (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh - Bùi Văn Vinh (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh cơ bản & nâng cao - Nguyễn Ngọc Châu (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh - Đại Lợi, Hằng Nguyễn (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh - Mai Lan Hương (chương trình cũ)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh - Hoàng Thị Xuân Hoa (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh - Lưu Hoằng Trí (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh tự soạn (chương trình mới) 
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Bài tập tiếng Anh - Nguyễn Thị Chi (chương trình mới) 
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và Bài tập tiếng Anh (chương trình mới)
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Trọng tâm kiến thức tiếng Anh (chương trình mới) 
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12

✅ Đề kiểm tra học kì
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12
Lớp 10      Lớp 11      Lớp 12 


Để biết thêm chi tiết, click ở đây.