30 chủ đề từ vựng tiếng AnhBộ sách 30 CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG Tiếng Anh có từ vựng theo chủ đề bao trọn toàn bộ các chủ đề trong chương trình thpt thuộc cả 2 chương trình mới và cũ.
Có các dạng bài từ vựng chắc chắn sẽ có trong thi.

🔥 Mục tiêu của sách:
➖ Định hướng phương pháp học từ vựng hiệu quả, cung cấp từ vựng theo chủ đề, xoáy vào các dạng bài tập từ vựng thường thi.
➖ Cung cấp từ 3000-6000 từ vựng và cấu trúc theo chủ đề
➖ Các chủ đề từ vựng gắn với các chủ đề đọc hiểu, sẽ giúp hỗ trợ cho cả quá trình học từ cũng như cải thiện đọc hiểu.
➖ Đây là bộ sách 7 trong 1: Trọng âm, phát âm, từ vựng, đồng nghĩa, trái nghĩa, đọc hiểu, đọc điền.
Do đó, bộ sách này sẽ giúp đánh tan nỗi sợ từ vựng và giúp người học làm tốt tất cả các dạng bài từ vựng – đọc hiểu, đọc điền, ngữ âm, đồng nghĩa, trái nghĩa trong thi.
⭐️ Bộ sách 30 CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG sẽ đi từ dễ đến khó và giúp người đọc học bài bản lại từ vựng từ đầu.

TOPIC 1 Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.