Bộ tài liệu TOÁN & TIẾNG VIỆT lớp 2, 3, 4, 5

Bộ phiếu bài tập cuối tuần và đề kiểm tra học kì các lớp 2, 3, 4, 5 (môn Toán và Tiếng Việt) được  biên soạn song song, bám sát theo chương trình học chính khóa trên lớp. Bộ phiếu bài tập và đề thi này có đầy đủ đáp án sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kết quả ôn tập và củng cố kiến thức trong tuần một cách hiệu quả. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo.

📕 TIẾNG VIỆT LỚP 2 (HK I)

📕 TIẾNG VIỆT LỚP 2 (HK II) 

📕 TOÁN LỚP 2 (HK I)

📕 TOÁN LỚP 2 (HK II) 


📕 TIẾNG VIỆT LỚP 3 (HK I)

📕 TIẾNG VIỆT LỚP 3 (HK II)

📕 TOÁN LỚP 3 (HK I)

📕 TOÁN LỚP 3 (HK II)


📕 TIẾNG VIỆT LỚP 4 (HK I) 

📕 TIẾNG VIỆT LỚP 4 (HK II)  

📕 TOÁN LỚP 4 (HK I)

📕 TOÁN LỚP 4 (HK II)


📕 TIẾNG VIỆT LỚP 5 (HK I) 

📕 TIẾNG VIỆT LỚP 5 (HK II)

📕 TOÁN LỚP 5 (HK I)

📕 TOÁN LỚP 5 (HK II) 


Thầy cô muốn tải về file word, click ở đây để biết thông tin liên hệ.