Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2020-2021

📗 Sách Ôn luyện thi vào 10 THPT năm học 2020-2021 môn Tiếng Anh - Tác giả Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Tiếng Anh THCS, đáp ứng yêu cầu của phương án tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, đề mẫu và đề tham khảo do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành. Cuốn sách được cấu trúc thành các phần như sau:

- Phần thứ nhất: Giúp học sinh ôn tập các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần nắm vững đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập sẽ có trong bài thi.

- Phần thứ hai: Giới thiệu một số đề luyện tập cho kì thi tuyển vào lóp 10 THPT môn Tiếng Anh. Các đề thi được soạn theo đề minh hoạ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Phân thứ ba: Đưa ra các đáp án gợi ý cho phần luyện tập.

XEM ONLINE  

Lưu ý: Đã có sách năm học 2023-2024  

Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.