Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021


Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

1. Bài thi Toán học >>Tải về<<                                         Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

2. Bài thi Ngữ văn  >>Tải về<<                                          Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

3. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lí        >>Tải về<<                    Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

  - Môn thi thành phần Hóa học  >>Tải về<<                    Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

  - Môn thi thành phần Sinh học >>Tải về<<                     Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

4. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử    >>Tải về<<                      Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

  - Môn thi thành phần Địa lí         >>Tải về<<                      Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân     >>Tải về<<

5. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh             >>Tải về<<        Tải về đáp án và lời giải chi tiết (file word)

   - Môn thi thành phần Tiếng Đức             >>Tải về<<

  - Môn thi thành phần Tiếng Nga              >>Tải về<<

  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật            >>Tải về<<

  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp            >>Tải về<<

  - Môn thi thành phần Tiếng Trung           >>Tải về<<

  - Môn thi thành phần Tiếng Hàn             >>Tải về<<

Đường dẫn tải về toàn bộ Đề thi tham khảo:        >>Tải về<<

Bộ Giáo dục và Đào tạo