Hướng dẫn làm dạng bài tập Đọc hiểu, Đọc điền


 Dạng bài đọc hiểu, đọc điền là hai dạng bài không thể thiếu trong tất cả các bài thi môn Tiếng Anh. Từ các bài kiểm tra định kì trong nhà trường, trong các kì thi học sinh giỏi, thi vào 10, thi vào chuyên, thi THPTQG, thi các chứng chỉ như Toefl, Ielts đều có dạng bài này.

Trong bài thi THPTQG có 50 câu thì có đến 18 - 20 câu là dạng bài đọc hiểu - đọc điền, chiếm 36 - 40% tổng số điểm toàn bài. Tuy nhiên với đại đa số học sinh đều rất sợ dạng bài này.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trực tiếp luyện thi và làm việc với nhiều đối tượng học sinh, cô Trang Anh hiểu được những khó khăn mà các em học sinh gặp phải trong quá trình học Tiếng Anh nói chung và luyện 2 dạng bài tập này nói riêng. Từ đó, cô Trang Anh đã rút ra được những kinh nghiệm cũng như bí quyết để làm tốt 2 dạng bài này. Và tất cả được đúc rút và cô đọng lại trong cuốn sách 500 bài luyện đọc hiểu - đọc điền Tiếng Anh.

Cuốn sách được chia làm hai phần:

� Phần I. HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG BÀI TẬP ĐỌC HIỂU – ĐỌC ĐIỀN.

Mục đích của phần này là nhằm giúp các bạn học sinh định hình được cấu trúc và nội dung của dạng bài đọc hiểu – đọc điền, nắm được các dạng câu hỏi sẽ có và cách làm từng dạng câu hỏi cụ thể.

Thông qua việc phân tích, so sánh 51 bài đọc trong đề thi minh họa và chính thức môn Tiếng Anh các năm 2017, 2018 và 2019, giúp các bạn học sinh có những định hướng đúng đắn về phương pháp học tập cũng như những nội dung kiến thức trọng tâm cần chuẩn bị cho các dạng bài tập này.

� Phần II. CÁC BÀI ĐỌC ĐIỀN – ĐỌC HIỂU THEO CHỦ ĐỀ:

Phần này gồm có 39 chủ đề, 450 bài luyện, bao quát tất cả các chủ đề trong chương trình học phổ thông và các chủ đề thường gặp trong thi.

Mỗi chủ đề được chia làm 2 dạng bài: đọc điền, sau đó là các dạng bài đọc hiểu; các bài đọc hiểu dạng 5 câu hỏi xếp trước, sau đó là các dạng 8 câu hỏi.

Với các dạng câu hỏi theo các mức độ nhận thức – thông hiểu- vận dụng và vận dụng cao.

Ngoài ra, mỗi bài đều có phần đáp án chi tiết, nhấn mạnh vào hệ thống kiến thức trọng tâm cũng như các kĩ thuật làm từng loại câu hỏi.

Cuối mỗi bài đều có phần dịch bài và tổng hợp từ vựng và cấu trúc của toàn bài nhằm cung cấp thêm vốn từ vựng theo chủ đề cho học sinh, giúp các em làm giàu thêm vốn từ vựng của mình để tự tin khi gặp các bài đọc hiểu khác cùng chủ đề.

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG BÀI TẬP ĐỌC HIỂU - ĐỌC ĐIỀN 

I. CÁCH LÀM DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU.

BÀI TẬP ÁP DỤNG (Passage 1 - Passage 34)  

II. CÁCH LÀM DẠNG BÀI ĐỌC ĐIỀN.

BÀI TẬP ÁP DỤNG (Passage 35 - Passage 51)  


PHẦN 2: CÁC BÀI ĐỌC ĐIỀN - ĐỌC HIỂU THEO CHỦ ĐỀ 

Passage 52 - Passage 500  (TOPIC 1 - TOPIC 39)


BONUS: CÁC BÀI ĐỌC HIỂU - ĐỌC ĐIỀN KHÁC  

Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.