Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2021

 


Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 - Đợt 1 tất cả các mã đề:

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án môn tiếng Anh (Mã đề 401 - 424)  (tải về file word)


Mã đề 401 (tải về file word)   

Mã đề 403 (tải về file word)

Mã đề 404 (tải về file word)  

Mã đề 407 (tải về file word)  

Mã đề 409 (tải về file word)

Mã đề 416 (tải về file word)

Mã đề 419 (tải về file word)  

Mã đề 421 (tải về file word)  

Để tải về file pdf, click vào ô đen phía trên bên phải của tài liệu để mở ra cửa sổ mới.

Sau đó click vào mũi tên tải xuống gần biểu tượng máy in.