Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022


Tối qua (ngày 31/03/2022), Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo nhằm định hướng ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Môn TIẾNG ANH 

Link chữa đề tham khảo môn tiếng Anh (cô Trang Anh)  Câu 1-33

Link chữa đề tham khảo môn tiếng Anh (cô Trang Anh)  Câu 34-50 (Đọc điền, đọc hiểu)

Ma trận đề tiếng Anh 

Tải về ĐỀ THAM KHẢO các môn khác  

Tải về ĐÁP ÁN