Ôn tập thi vào 10 môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024

 


Cuốn sách Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2023-2024 nhằm giúp học sinh THCS có thêm tài liệu để luyện tập nâng cao kiến thức và chuẩn bị tốt cho các kì thi và kiểm tra, đặc biệt là kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Cuốn sách bao gồm:

Phần A: Ôn luyện kiến thức ngữ pháp cơ bản

Phần B: Các đề luyện tham khảo (15 đề)

Phần C: Giới thiệu đề thi chính thức vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 và 2022

Phần D: Đáp án

XEM ONLINE 


Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.