25 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM môn Tiếng Anh 2021Bộ sách được viết bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm của một giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Là sự đúc rút từ những trải nghiệm của một người đã từng bắt đầu học Tiếng Anh từ con số 0.

Bộ sách phù hợp cho học sinh bậc Trung học từ lớp 6 đến lớp 12 để củng cố kiến thức trên lớp và làm tài liệu ôn thi học sinh giỏi, ôn thi vào 10, ôn thi chuyên và luyện thi THPT QG. Ngoài ra, sách còn phù hợp cho sinh viên đại học, người đi làm để luyện thi các chứng chỉ quốc tế và là tài liệu tham khảo cho giáo viên các cấp học.

Bộ sách được viết theo phong cách giảng dạy tỉ mỉ, từng bước, chi tiết và dễ hiểu. Bộ sách gồm có 2 tập: Tập 1 (12 chuyên đề), tập 2 (13 chuyên đề). Đây là những chuyên đề ngữ pháp sẽ có mặt trong tất cả các bài thi và rất cần thiết trong việc học và sử dụng ngoại ngữ.

Mong muốn của tác giả cũng như mục đích của cuốn sách là tạo ra một bộ sách tự học hữu hiệu nên tất cả các bài tập trong sách đều có lời giải chi tiết.

Nội dung 25 chuyên đề

TẬP 1
Chuyên đề 1: Phát âm - Pronunciation
Chuyên đề 2: Trọng âm - Stress
Chuyên đề 3: Thì động từ - Verb tenses
Chuyên đề 4: Sự phối hợp thì - The sequence of tenses
Chuyên đề 5: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ - Subject and verb agreements
REVISION 1
Chuyên đề 6: Động từ khuyết thiếu - Modal verbs
Chuyên đề 7: Cụm động từ - Phrasal verbs
Chuyên đề 8: Thức giả định - The subjunctive mood
Chuyên đề 9: Danh động từ và Động từ nguyên mẫu - Gerund and Infinitive verb
Chuyên đề 10: Câu hỏi đuôi - Tag questions
REVISION 2
Chuyên đề 11: So sánh - Comparison
Chuyên đề 12: Trật tự của tính từ - The orders of the adjectives
REVISION 3

TẬP 2
Chuyên đề 13: Mạo từ - Articles
Chuyên đề 14: Cấu tạo từ - Word forms
Chuyên đề 15: Từ chỉ số lượng - Expressions of quantity
Chuyên đề 16: Giới từ - Prepositions
Chuyên đề 17: Liên từ - Conjunctions
REVISION 4
Chuyên đề 18: Câu bị động - Passive voices
Chuyên đề 19: Câu điều kiện - Conditional sentences
Chuyên đề 20: Câu tường thuật - Reported speech
Chuyên đề 21: Đảo ngữ - Inversions
Chuyên đề 22: Các loại mệnh đề - Types of clauses
REVISION 5
Chuyên đề 23: Thành ngữ - Idioms
Chuyên đề 24: Cụm từ cố định - Collocations
Chuyên đề 25: Một số cấu trúc thông dụng
REVISION 6
REVISION 7

XEM ONLINE TẬP 1  


Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.