Nhận biết các đời "quả táo"

Có một cách đơn giản nhất để bạn phân biệt iPad, iPhone đời nào đó là dựa vào số Model của máy được in ở mặt lưng có dạng như sau: Model A xxxx. Nếu mắt kèm nhèm không đọc được vì quá nhỏ hoặc bị tấm ốp lựng che khuất thì xem trong máy theo đường dẫn sau:

Settings - General - About - Legal - Regulatory (tiếng Việt: Cài đặt - Cài đặt chung - Giới thiệu - Pháp lý - Quy định) để thấy được số Model.

Sau khi đã có được số Model này, bạn tra cứu bảng dưới đây để biết chính xác "quả táo" của mình thuộc thế h và sản xuất năm nào.

 Dòng iPad được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2014Dòng iPad được sản xuất từ năm 2015 đến năm 2017


Dòng iPhone được sản xuất từ năm 2007 đến năm 2013 
Dòng iPhone được sản xuất từ năm 2014 đến năm 2016