Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học 10Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học 10
Tác giả Nguyễn Phú Khánh đã biên soạn quyển sách "Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học Lớp 10" với hy vọng sau khi học xong quyển sách này các em sẽ giải tất cả các dạng toán hình học, giúp ích trong quá trình ôn thi lên lớp 11 đạt điểm cao.
Nội dung quyển sách gồm 3 phần chính:
- Tóm tắt kiến thức lý thuyết cơ bản
- Lời giải chi tiết các dạng bài toán thường gặp
- Các bài tập rèn luyện kỹ năng, có hướng dẫn chi tiết

CHƯƠNG 1: VECTƠ
CHƯƠNG 1: TRỤC TỌA ĐỘ & HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC - TÍCH VÔ HƯỚNG
CHƯƠNG 2: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
CHƯƠNG 2: GIẢI TAM GIÁC
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP
CHƯƠNG 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Để có trọn bộ file word, click ở đây.