Tổng ôn Ngữ pháp tiếng Anh


  • Có rất nhiều bạn đã và đang chật vật với việc học ngữ pháp Tiếng Anh. Các bạn thấy ngữ pháp tiếng Anh quá rộng, khó học, khó nhớ.
  • Có bạn thì lại rất thạo ngữ pháp nhưng khi làm bài thi về phần ngữ pháp lại làm không tốt.
  • Có bạn rất giỏi ngữ pháp nhưng khi vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt trong văn viết thì lại khá lúng túng.
  • Có bạn thì hiểu ngữ pháp chưa sâu nên không biết dùng hoặc dùng không đúng.
Vì tất cả những lí do trên Cô đã cho ra đời cuốn TỔNG ÔN NGỮ PHÁP.
Với một cuốn sách dày 600 trang gồm 30 chuyên đề và gần 7000 câu bài tập áp dụng.
Cô tự tin nói rằng, đây sẽ là cuốn sách:
  • Đầy đủ ngữ pháp nhất: Ngoài các chuyên đề ngữ pháp chắc chắn sẽ có trong thi, sách còn tập trung vào các dạng bài tập thường gặp trong thi.
  • Có lượng bài tập áp dụng nhiều nhất (Gần 7000 câu bài tập)
  • phần lí thuyết được đơn giản hoá nhất để cực dễ hiểu và siêu dễ nhớ.
  • Mức độ bài tập trong sách đi từ cực dễ đến không thể khó hơn nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của người học.
  • Phần đáp án có LỜI GIẢI CHI TIẾT file word.

Chuyên đề 26: PHÁT ÂM 

Chuyên đề 26: TRỌNG ÂM


 
Thầy cô muốn tải về 30 chuyên đề file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.