Chuyên đề dạy thêm môn TOÁN THPT


Mỗi bài học có cấu trúc như sau:
📕 Phần A: Tóm tắt lý thuyết cơ bản
📕 Phần B: Phân loại và phương pháp giải các dạng bài toán bao gồm: Bài tập minh họa, Bài tập rèn luyện
📕 Phần C: Đề kiểm tra, ôn tập

Bộ tài liệu được tách làm 2 file riêng biệt cho Học Sinh và Giáo Viên (có lời giải chi tiết và giải bằng CASIO)
Lưu ý: Khi xem online nên chọn file pdf để hiển thị đầy đủ và chính xác.
Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.