Bộ đề đánh giá năng lực năm 2022


 

1) Bộ đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HCM năm 2022 

XEM ONLINE 


2) Bộ đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HN năm 2022 

XEM ONLINE 


3) Đề kiểm tra tư duy - ĐH BÁCH KHOA HN năm 2022 

XEM ONLINE


Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.