Listening practice through dictation

 


Bộ giáo trình “Listening Practice Through Dictation” (Mỹ) là một bộ luyện nghe vô cùng hay, có tính áp dụng cao vào cuộc sống thực tế thường ngày.
Bộ sách gồm 4 phần, với mức độ từ dễ đến khó nên phù hợp với mọi đối tượng, với nhiều trình độ khác nhau.
Bao gồm các chủ đề:
– Nature and the Environment
– Art and Culture
– Science and Technology
– Leisure and Entertainment
– School and Family
– People and Work
– Sports and Health
– Travel and Transport