Bộ đề luyện thi Đánh giá năng lực

 


Năm 2024 (đang cập nhật)XEM ONLINE XEM ONLINE  

Năm 2023

Bộ 20 Đề Đánh Giá Năng Lực ĐHQG Năm 2023 

- XEM ONLINE 


Năm 2022 XEM ONLINE  

ĐHQG TP.HCM  - XEM ONLINE   

ĐHQG HN  - XEM ONLINE   

ĐHBK HN  - XEM ONLINE   

BỘ 42 ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 2022 - XEM ONLINE    

TÀI LIỆU ÔN THI ĐGNL - TẢI VỀ 


Năm 2021

ĐHQG TP.HCM 

XEM ONLINE  


Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.