60 Đề minh họa 2022 Môn Tiếng Anh - Trang Anh

 


Cuốn sách này Cô soạn theo hướng “phủ” và “tủ”:

PHỦ: Kiến thức phủ khắp toàn bộ chương trình để các bác Bộ ra vào chỗ nào mình cũng trúng.

TỦ: Tập trung vào những phần chắc chắn sẽ có trong thi. Giúp các bạn có định hướng ôn và ôn có trọng điểm. Tủ ở cấp độ cao như Cô đã từng tủ được trúng cho các anh chị khoá trước.

Sách được thiết kế gồm những phần sau:

Phần 1: Phân tích cấu trúc đề thi THPTQG và Định hướng ôn tập

Mục đích của phần này là nhằm giúp các bạn học sinh:

✔ Định hình được cấu trúc và nội dung của một đề thi THPT QG.

✔ Nắm được các dạng câu hỏi sẽ có trong một đề thi

✔ Cách làm từng dạng câu hỏi cụ thể

I. Phân tích cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia

II. Định hướng ôn tập

III. Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục các năm 2018 - 2019 - 2020 - 2021  

Xem thêm TỔNG ÔN NGỮ PHÁP30 CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG  

Phần 2: Gồm 60 đề thi minh họa (55 đề trong sách + 5 đề trên moon sẽ có sau khi BGD đưa ra đề tham khảo) được soạn bám sát form của đề thi chính thức của Bộ Giáo dục.

✔ Điểm qua tất cả các chủ đề trong chương trình học phổ thông.

✔ Tập trung vào những chủ đề "hot" thường gặp trong đề thi qua các năm.

XEM ONLINE 55 ĐỀ MINH HỌA 

ĐỀ MINH HỌA 55 - 60  

Link LIVESTREAM CHỮA ĐỀ  

Thầy cô muốn tải về file wordclick ở đây để biết thông tin liên hệ.